Femicid (Femicide) – New video

We present to you our new song, FEMICID. The video is powerful and harsh in its message. 📢🌎🗣️.

Good Freddy – Femicid
FEMICID
(Mojca Ferle)

Lisce pri Razborju,
Rumanja vas,
Zagorje ob Savi,

vpijem na ves glas!

Polite z bencinom, ožgane, zažgane,
polite s kislino,
zabodene!

Ne vidim, ne slišim, ne govorim!

Psihično nasilje,
totalna dominacija,
pravna dobrota,
zadavljena.

Počepnem natančno,
previdno, odločno,
najbrž imaš notranjost sočno.

Olupim te kot jabolko! Olupim, olupim!
Olupim te kot jabolko! Jabolko!

english version by chatGPT

Lisce pri Razborju,
Rumanja vas,
Zagorje ob Savi,

I scream at the top of my lungs!

Doused with gasoline, burnt, set on fire,
Splashed with acid,
Stabbed!

I don't see, I don't hear, I don't speak!

Psychological violence,
Total domination,
Legal mercy,
Strangled.

I squat precisely,
Carefully, decisively,
You probably have a juicy insides.

I peel you like an apple! Peel, peel!
I peel you like an apple! Apple!FEMICID
(Mojca Ferle)

Lisce pri Razborju,
Rumanja vas,
Zagorje ob Savi,

vpijem na ves glas!

Polite z bencinom, ožgane, zažgane,
polite s kislino,
zabodene!

Ne vidim, ne slišim, ne govorim!

Psihično nasilje,
totalna dominacija,
pravna dobrota,
zadavljena.

Počepnem natančno,
previdno, odločno,
najbrž imaš notranjost sočno.

Olupim te kot jabolko! Olupim, olupim!
Olupim te kot jabolko! Jabolko!

**************************
************
*****************

english version by chatGPT

Lisce pri Razborju,
Rumanja vas,
Zagorje ob Savi,

I scream at the top of my lungs!

Doused with gasoline, burnt, set on fire,
Splashed with acid,
Stabbed!

I don't see, I don't hear, I don't speak!

Psychological violence,
Total domination,
Legal mercy,
Strangled.

I squat precisely,
Carefully, decisively,
You probably have a juicy insides.

I peel you like an apple! Peel, peel!
I peel you like an apple! Apple!